Vodní nádrž Jordán

Jordán je vodní nádrž v Táboře o ploše přes 51 ha. Vznikla roku 1492 přehrazením Košínského potoka a je nejstarší přehradní nádrží v Česku- někdy se uvádí, že byl tehdy splavem přehrazen Tismenický potok. Jejím původním účelem bylo zásobování města pitnou vodou, později začala být využívána i k chovu ryb. Pro obtížnost vypouštění naposledy v roce 1830, nebo technicky náročné výlovy dlouhou sítí prováděné do poloviny 20. století se upustilo od většího chovu ryb a nádrž sloužila a slouží převážně jen sportovním rybářům a rekreaci. Její sypaná hráz se nachází v jihozápadní části vodní plochy, je vysoká 20 metrů a 284 metrů dlouhá, zadržuje asi 3 miliony krychlových metrů vody. Největší její hloubka je 12,5 metru. Z nádrže vytéká Tismenický potok, na kterém se těsně pod hrází nachází 18 metrů vysoký Jordánský vodopád. Přítokem je Košínský potok, na němž se pod vodní nádrží Košín 1. a těsně před Jordánem nachází ještě jedna malá přehrada Malý Jordán. Nádrž Jordán je od roku 1992 chráněna jako kulturní památka. (Zdroj Wikipedia).